A 80 évvel ezelőtt kirobban II. világháború (1939-1945) egyik legnagyobb tragédiája a 2. magyar hadsereg megsemmisülése volt. Az 1943 elején megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül frontra küldött, lehetetlen feladattal megbízott magyar honvédek közül ugyanis legalább százezren vesztették életüket a -40 fokos orosz télben.
 
A világháború során elesett 46 birisi katona közül legalább öten a Don-kanyarban vesztették életüket: Kapdos József (1914-1943), Kévés Lajos (?-1943), Madar Pál (1909-1943), Madár János (1914-1943) és Zsigó Ferenc (1916-1943).

A díszpolgári cím elsősorban erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét és háláját fejezi ki a kitüntetett személynek.

A díszpolgári címet általában az nyerheti el, aki a közösség érdekében kifejtett tevé-kenységével, magatartásával eredményesen elősegítette a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, illetőleg a politikai, gazdasági, kulturális és sportélet terüle-tén a település rangjának emelése, hírnevének növelése érdekében jelentős tevékeny-séget fejtett ki.

2015. október 15-én lépett hatályba a díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről szóló 9/2015. (X.15.) önkormányzati rendeletünk, mellyel lehetőséget teremtettünk arra, hogy elismerésben részesítsük azokat a szemé-lyeket, akik Biri község fejlesztése terén végzett kiemelkedő munkájukkal a települé-sen elismerést szereztek, és ezzel hozzájárultak Biri község jó hírnevének öregbítéséhez.

Idén Varga Györgyné és dr. Vonza András Úrnak szavazta meg a képviselő testület ezt a címet.

 
 

 
 

 
 

Március 8. – a nők napja. A tavasz első kedves ünnepe. S bármennyire megkopott már a nőnap eredeti üzenete, a szebbik nemet mindig érdemes ünnepelni. Merthogy ők hozzák életünkbe a tavaszt, a fényességet, ők jelentik számunkra a napsütést, a rügyfakadást. Általuk és értük leszünk jobbak. A tőlük kapott energiával leszünk mi, férfiak is képesek egyre többet és egyre jobban teljesíteni. Általuk leszünk gazdagabbak. Ők jelentik az életet. Ők vigyáznak ránk fogantatásunktól kezdve… 

A képviselő-testület április eleji ülésén bérbe adta az önkormányzati tulajdonú, Fő út 77. szám alatt lévő helyi termelői piacot. Ebből következően a vasárnap délelőtti piac már a Fő út mindkét oldalán zajlik, ami az út íve és a kereszteződés miatt így még balesetveszélyesebbé vált.

A balesetek elkerülése végett a képviselőksebességkorlátozó táblák kihelyezéséről döntöttek. A képviselő-testület a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. §-ában meghatározott jogkörében eljárva 30 km/óra sebességkorlátozó, illetőleg azokat feloldó, valamint kiegészítő táblák ki-helyezését rendelte el a Fő út száz méteres szakaszára.

Mindez azt jelenti, hogy május 7-től kezdődően vasárnapokon 500-1200 óra között a település Fő út-ján, a piacok közelében 30 km/óra sebességgel sza-bad csak közlekedni.

     Kérek mindenkit, hogy a fenti időszakban körültekintően közlekedjen a település központjában!

 

Szálku István – képviselő