Biri-Balkány kerékpárút

     A TOP-3.1.1-15 felhívásra benyújtandó kerékpárút fejlesztésre vonatkozó pályázat sikere érdekében Balkány Város Önkormányzata és Biri Község Önkormányzata 2016. áprilisában konzorciumi szerződést kötött, amit az is indokolt, hogy a tervezett beruházás településünk két ingatlanát is érinti.

     A kalkulációk alapján a 2,8 km hosszúságú kerékpárút teljes bekerülési költsége bruttó 284 millió forint. A projekt támogatási intenzitása 100%-os, amely alapján a megvalósításhoz önerő biztosítása nem szükséges.

     A pályázat elkészült, a konzorciumvezető önkormány-zat benyújtotta. Reméljük sikeres lesz, és a megvalósítás során is együtt tud majd működni a két település önkor-mányzata.

 

Almási Katalin – polgármester