BURSA HUNGARICA 2016.

Önkormányzatunk 2016-ban is pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, melynek időtartama két egymást követő tanulmányi félév.

     A pályázati ütemterv szerint a jegyző 2016. október 4-ig írja ki a pályázatot. A részletes pályázati kiírás a Községházán Keményné Barna Angéla ügyintézőnél, valamint Biri Község honlapján lesz megtekinthető (www.biri.hu).

     Az „A” típusú pályázatra azok a biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű főiskolai/egyetemi, nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak 2016. november 8-ig, akik alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

     A „B” típusú pályázatra azok a biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű – a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett – pályázók jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A típusú kiírás és B típusú kiírás.