2018 júliusában a Kormány felkérte a helyi önkormányzatokat, hogy 2018. október 15-ig mérjék fel, összesítsék és továbbítsák a Belügyminisztériumnak a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gázszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások igénybejelentését.

A Magyar Közlöny 2018. évi 186. számában (november 27.) hirdették ki a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtő-anyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Kormányhatározatot, melynek értelmében, Biriben 112 háztartás kap támogatást, összesen 1.344.000 forint összegben.

A Kormányhatározat 5. pontja értelmében a belügyminiszter a költségvetési támogatást a  támogatói okirat kiadását követő 15 napon belül egy összegben folyósítja a települési önkormányzatok számára az alábbi feltételekkel:

a) csak 2018. október 15-éig igénybejelentést tett háztartások részesülhetnek a támogatásból;

b) a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli;

c) vállalja, hogy szerződést köt a tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel, amelyben rögzítésre kerül, hogy az  érintett háztartásoknak legkésőbb 2019. december 15-éig biztosítja a tüzelőanyag átvételének lehetőségét;

d) a ténylegesen átvett tüzelőanyagok ellenértékét legkésőbb 2019. december 31-éig teljesíti a  vállalkozó részére.

 

Almási Katalin polgármester