Az „A” típusú pályázatra azok a biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű főiskolai/egyetemi, nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak 2018. november 6-ig, akik alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

A „B” típusú pályázatra azok a biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű – a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett – pályázók jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A Testület 41/2018. (IX.13.) képviselő-testületi határozatában rögzítette, hogy hátrányos szociális helyzetű az a pályázó, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft) nem haladja meg.

 

A Testület a beérkezett pályázatokat a 2018. decemberi ülésén bírálja el.

 

Dr. Gyirán Zoltán jegyző