Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti Biri község lakóit, hogy a településen

2018. március 27.-én
lomtalanítást végez.

A szolgáltató kéri az ingatlantulajdonosokat, hogy a lomokat az ingatlanuk elé helyezzék ki, ahonnan a Társaság gépjárművei a vegyes hulladékkal megszokott időpontban szállítják el azt.

Tisztelt Lakosaink!

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Nonprofit Kft. megküldte a

2018. évi hulladékszállítási naptárat.

A Szolgáltató kéri a hulladékgyűjtő edények megfelelő időben történő kihelyezését.

Tisztelt Lakosaink!

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Nonprofit Kft. értesítése alapján tájékoztatjuk, hogy a

2017. december 26. (kedd)  napra esedékes hulladékszállítás 2017. december 24. (vasárnap) lesz.

A Szolgáltató kéri a hulladékgyűjtő edények megfelelő időben történő kihelyezését.

az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 4/2017. (V.1.)

önkormányzati rendelet alapján

Biri Község Önkormányzata elismerve a társadalmi közérdeket megvalósító szervezetek jelentőségét, pályázati támogatást nyújt ezen szerveztek működéséhez, valamint egyes programjainak megvalósításához.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Ezt a törekvést támogatva 2011 óta Önkormányzatunk is támogatja a felsőfokú tanulmányokat folytató birisi fiatalokat. Az elmúlt hat évben összesen 84 főt támogattak képviselőink, mindösszesen 4,2 millió forintot fordítva erre a szociális támogatási formára.

     Önkormányzatunk 2017-ben is pályázatot hirdet az ösztöndíj elnyerésére, melynek időtartama két egymást követő tanulmányi félév.

     A részletes pályázati kiírás a Községházán Tóth Marianna ügyintézőnél, valamint Biri Község honlapján lesz megtekinthető (www.biri.hu).

     Az „A” típusú pályázatra azok a biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű főiskolai/egyetemi, nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak 2017. november 7-ig, akik alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

     A „B” típusú pályázatraazok a biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű – a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett – pályázók jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

"A" típusú pályázati adatlap

"B" típusú pályázati adatlap

 

M E G H Í V Ó

Biri Község Önkormányzata és a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2017. december 2-án (szombat) 16.00 órára

a Községi Könyvtár előtti adventi koszorú I. gyertyagyújtására

Szeretettel várunk mindenkit!

Számítunk Önre is!

Ismét véradás Biriben!

2017. szeptember 04-én hétfőn 13:00 - 15:00-ig a Faluházban.