Köztemetés,

Krízishelyzet.

 • adóhátralék behajtása,
 • adóigazolások kiadása,
 • adó- és értékbizonyítványok kiállítása,
 • adók módjára behajtandó köztartozások (hulladékszállítási díj, rendőrség által kiszabott szabálysértési bírság, közigazgatási bírság, földhivatal által megállapított igazgatási szolgáltatási díj, földhasználati bírság) behajtása,
 • helyi adókkal kapcsolatos ügyek (gépjárműadó, magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó, talajterhelési díj, termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója).

Letölthető dokumentumok: /Frissítve 2016.08.05/

 

 • állatvédelem, -nyilvántartás (eb, méh stb.),
 • favágási engedély,
 • gépjármű-szerzési támogatás,
 • gondnoksági ügyek,
 • gyámhatósági ügyek (védelembe vétel),
 • gyermekvédelmi ügyek,
 • hatósági bizonyítványok kiállítása (HHH),
 • házipénztár vezetése,
 • ingatlan-nyilvántartás,
 • közlekedési támogatás,
 • LTP-ügyek intézése, 
 • óvodáztatási támogatás,
 • statisztikai jelentések,
 • táppénz-jelentés,
 • üzletek működési engedélye,
 • védendő fogyasztók nyilvántartása.

Letölthető dokumentumok:

 • Óvodáztatási támogatás ,
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, nyilatkozat;
 • Súlyos mozgáskorlátozottság ;
 • Védendő fogyasztók ;
 • Vagyonnyilatkozat nyomtatvány.

Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

Nagykállói Intézményegység Biri Telephely

4235 Biri, Kossuth út 4. szám

Telefon/fax.: +36-42/265-237 (Biri), +36-42/263-136 (Nagykálló)

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tudnivalók a gyermekjóléti szolgálatról.

 • adatvédelem,
 • előirányzatok kezelése,
 • havi könyvelési bizonylatok továbbítása,
 • információszolgáltatás az államháztartás felé,
 • költségvetési beszámolók készítése,
 • Központi Illetmény-számfejtési Rendszer (KIR) működtetése,
 • likviditási terv készítése és felülvizsgálata,
 • munkaügyi, humánpolitikai feladatok vezetése, rögzítése,
 • pályázatok készítésében közreműködés,
 • pénzügyi igazgatás,
 • selejtezési, leltározási feladatok,
 • szabályzatok készítése,
 • vagyonkimutatások készítése, kezelése,
 • működési engedélyek kiadásával kapcsolatos ügyintézés.

Letölthető dokumentumok:

 

 • hagyaték,
 • hirdetmények intézése,
 • iktatás,
 • irattározás,
 • jegyzőkönyv-vezetés- és készítés bizottsági és testületi üléseken,
 • közgyógyellátás,
 • népesség-nyilvántartás,
 • nyilvántartások vezetése,
 • postázás,
 • szabadság-nyilvántartás.

Letölthető dokumentumok:

 • Közgyógyellátás;
 • Temetési segély.

Anyakönyvi igazgatás

 • anyakönyvek hitelesítése, a születési, házassági és halotti anyakönyvek vezetése, ASZA számítógépes rendszeren történő vezetése, okiratok kiadása,
 • értesítések küldése, a születési, házassági és a halotti anyakönyvbe bejegyzett adatokról,
 • alap és utólagos bejegyzésekről, valamint kijavításokból eredő adatváltozások átvezetése a nyilvántartáson,
 • családi helyzet megváltoztatását tartalmazó okirat kiadása,
 • névváltoztatással kapcsolatos feladatok ellátása,
 • honosítás/visszahonosítás, (állampolgársági, névmódosítási kérelmek továbbítása),
 • hazai anyakönyvezés iránti kérelem felterjesztése,
 • az állampolgárság megszerzésével kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése,
 • közreműködés házasságkötésnél,
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok, jegyzőkönyvek felvétele,
 • anyakönyvi kivonatok, értesítések, másolatok kiadása stb.,
 • statisztikai adatszolgáltatások

Szociális igazgatás

 • szociális igazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások (települési támogatás),
 • PTR-ben települési- és rendszeres gyermekvédelmi támogatások rögzítése,
 • az ellátások évenkénti, illetve szükség szerinti felülvizsgálata,
 • statisztikai adatszolgáltatások

Közfoglalkoztatás

 • közfoglalkoztatás megszervezése: pályázatok elkészítése,
 • munkaerőigény benyújtása, munkaszerződések elkészítése, továbbítása,
 • foglalkoztatás-egészségügy, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás megszervezése,
 • a közfoglalkoztatásra felhasznált támogatás elszámolása,

Hagyaték

 • hagyaték,
 • hirdetmények intézése,
 • iktatás,
 • irattározás,
 • jegyzőkönyv-vezetés- és készítés bizottsági és testületi üléseken,
 • közgyógyellátás,
 • népesség-nyilvántartás,
 • nyilvántartások vezetése,
 • postázás,
 • szabadság-nyilvántartás.

Letölthető dokumentumok: