Az „A” típusú pályázatra azok a biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű főiskolai/egyetemi, nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak

2020. november 5-ig,

akik alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű – a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett – pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A Testület 29/2020. (IX.30.) képviselő-testületi határozatában rögzítette, hogy hátrányos szociális helyzetű az a pályázó, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft) nem haladja meg.

A Testület a beérkezett pályázatokat a 2020. december 3-i ülésén bírálja el.

Biri, 2020. október 5.

Dr. Gyirán Zoltán

jegyző