A kézikönyv lényegében a település építészeti örökségének és jelenének tükre. Ajánlásaival, jó példáival lehetőséget kínál arra, hogy az építészek a hely, a hely szellemének és a településszerkezet, a településkép megismerése után olyan házat tervezhessenek, melyek a településképet harmonikusan fejlesztik azzal, hogy tekintettel vannak az építészeti örökségre is. Az így tervezett házak a hagyomány és a modernizáció egységét megteremtve tudnak újnak, mainak hatni. Így az épületek nem a régi stílusok utánzását valósítják meg, hanem olyan ház épül, mely megfelel a mai kor lakhatási elvárásainak a modern munkakörülményeknek úgy, hogy megfelel a mai energetikai, éghajlat változási követelményeknek is. A kézikönyv segít még az építtetőnek és az építésznek abban, hogy az épület elhelyezése illeszkedjen a településszerkezethez, és az épület külső részleteiben is az utcaképet fejlesztően jól megoldott, rendezett legyen.

Az ajánlások nem tekinthetők szigorúan kötelező jellegűnek, céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, hanem éppen a helyi értékek megismertetése a sokféle építészeti lehetőség feltárása. A településhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása.

A kézikönyv nem egy megváltoztathatatlan, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos alakul, hozzászólást és változást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni. Ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan alakul, tovább íródik. Ezért, ha egy újabb szép ház születik, az bekerülhet a kézikönyvbe, ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője és a település egyaránt.

Egy ház szoros kapcsolatban van szűkebb vagy tágabb környezetével (szomszédival, az utcájával, településével).  Ezért meg kell, ismerjük az építészeti örökségünket, a hely szellemét, hogy a jövőben valóban illeszkedő épületeinkkel szerethető, harmonikus települési környezetben éjünk. Összességében a Kézikönyv a helyi építészeti minőség garanciája lehet, azzal, hogy tartalmával aktív támogatója lesz a településkép jövőbeni formálása tekintettében. Az így létrejövő közös eredmény nem csak a mának, hanem a jövő generációinak is szól.

 

A településképi rendelet célja a település sajátos településképének védelme és alakítása

-          a helyi építészeti örökség egyedi védelmével,

-          a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával,

-          a településképi követelmények meghatározásával, valamint

-          településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával.

 

A rendeleten belüli helyi védelem célja település településképe és történelme szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, a közösségek munkáját és kultúráját tükröző, sajátos megjelenésű építészeti örökség kiemelkedő, településképet meghatározó értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számárára történő megóvása.

 

A településképp szempontjából meghatározó területek megállapításának célja a településképhez illeszkedő településképi egyedi építészeti és területi követelmények megállapításával a jellegzetes, értékes, helyi hagyományt őrző építészeti arculat megőrzése, a településkép kedvező alakítása.

 

A rendelet területi hatálya a település teljes közigazgatási területére terjed ki.

 

Településkép védelmét érvényesítő eszközök:

 

Szakmai konzultáció: A településképi követelményekről a polgármester az építéssel érintett telken tervezett építési munkák végzéséhez, kérelemre, biztosítja.

 

Szakmai konzultáció az építés megkezdése előtt legalább egyszer kötelező:

-          településkép szempontjából meghatározó területen,

-          új épület építése, meglévő épület átalakítása, bővítése, utólagos hőszigetelése, meglévő épület homlokzatszínezéssel járó felújítása, utcai kerítés építése, új cégér, reklámhordozó elhelyezése eseteiben.

 

A településkép szempontjából egyéb, általános besorolású területeken

-          új lakóépület építése esetén, meglévő lakóépület átalakítása, bővítése esetén, ha az eredeti épület tömege, tetőszerkezete a közterület felé eső, illetve az oldalkert irányából közterület felől látható módon megváltozik.

 

A településképi konzultáció során a polgármester javaslatot tesz a településképi követelmények érvényesítése módjaira. A konzultációról emlékeztető készül.

 

Településképi bejelentési eljáráslefolytatása kötelező a településkép védelme érdekében a település közigazgatási területén levő közterületen, és köztulajdonban álló ingatlanokon, valamint közterületnek nem minősülő magánterületen közterületről látható esetekben reklám összetételére, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezéshez.

 

A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul. A bejelentéshez papír alapú vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.

 

A településképi követelményeket igazoló építészeti-műszaki dokumentációnak a bejelentés tárgyától függően az alábbiakat kell tartalmaznia:

-          meglevő állapotról fényképfelvételt, műszaki leírást, a tervezett állapot formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját,

-          a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját,

-          elrendezési rajzot, reklám elhelyezésének helyéről, amennyiben indokolt színtervet, környezetbe illesztett látványtervet.

 

A településképi követelmények be nem tartásakor a polgármester településképi bírságot szabhat ki az építtetőre, mely többször is kivethető, amíg a jogszerűtlen állapot fennmarad.

 

Biri, 2017. december 1.

Almási Katalin

polgármester