A Miniszterelnökség, mint Támogató, támogatásra alkalmasnak minősítette, így 2022.04.22-én 3365956133 iratazonosító számmal Támogatói Okirat lépett hatályba.

A Támogatói Okirat kiérkezését követően megkezdődött a projektben foglalt kivitelezési feladatok ellátása. A legkedvezőbb árajánlatot a Zibelina Kft. adta. A Mező utcában található szolgálati lakás felújítása vonatkozásában 2022.07.29. napján került aláírásra a Vállalkozási Szerződés. A munkálatok megkezdését követően felülvizsgálatra kerültek a beépíteni kívánt anyagok, mely során az eredetileg tervezett tetőburkolat leváltásra került.

Jelen projekt keretében az önkormányzat Mező utcai szolgálati lakása került felújításra. Az alábbi feladatok kerültek ellátásra:

-       új fürdőszoba létrehozása

-       gépészeti rendszer újraépítése

-       tetőcsere

-       villamos hálózat újraépítése

-       belső burkolás

-       épület belső festése

-       nyílászárók cseréje

-       homlokzati nemesvakolat készítése

-       eresz bádogozási munkák

A pályázatban foglalt egyéb tevékenységek – előkészítés és tervezés, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés – is ellátásra kerültek. A megbízottak kiállították számláikat, majd a projekt lezárásra került.

A projekt keretében tervezett tevékenységek mindegyike maradéktalanul megvalósult. A település korcsoportjait tekintve elöregedőnek mondható Biri. Ennek megváltoztatása érdekében került benyújtásra jelen projekt, melynek célja a helyi intézményekben tanító pedagógusok helyben tartására irányult. A projekt fő céljának indokoltsága a fiatalok helyben maradásának ösztönzése, hogy ne kelljen másik településre járniuk tanulni. Önerőből nem lett volna lehetősége az Önkormányzatnak ekkora mértékű fejlesztést megvalósítani, így hatalmas segítséget jelentett a Magyar Falu Program felhívása a kitűzött célok elérésében.

 

A projekt 2023. február 13-án fejeződött be.