A rendeletek nevére kattintva pdf formátumban tekinthetőek meg:

1/2010. (II.28.) önkormányzati r e n d e l e t e /B6/ az önkormányzati vagyonról, kezeléséről és hasznosításáról szóló 11/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2010. (II.28.) önkormányzati r e n d e l e t e /I13/ az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról szóló 12/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2010. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

4/2010. (II.28.) önkormányzati r e n d e l e t e /A2/ az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2007. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2010. (II.28.) önkormányzati rendelete /L1/ a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 12/2009. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2010. (II.28.) önkormányzati r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról

7/2010. (II.28.) önkormányzati r e n d e l e t e /L7/ az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 13/2004. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2010. (IV.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2010. (IV.15.) önkormányzati r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és az ügykezelő közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

10/2010. (VIII.15.) önkormányzati rendelete /A1/ a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2010. (X.14.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
5/2007. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról


12/2010. (XI.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2007. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2010. (X.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
3/2010. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


14/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelete /I0/ a temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2009. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

15/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelete /L0/ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 12/2009. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2010. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról

18/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelete a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről

19/2010. (XII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról