Az Egészségfejlesztési Iroda Nagykállói Járás szervezésében megvalósuló ingyenes szív-érrendszeri klubfoglalkozáshoz kapcsolódó plakátot, ide kattintva tekintheti meg, illetve kövesse Biri facebook oldalán az aktuális híreket, eseményeket.

Sok szeretettel várjuk a lakosságot.

Tisztelt Lakosaink!

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Nonprofit Kft. megküldte a

2019. évi hulladékszállítási naptárat.

A Szolgáltató kéri a hulladékgyűjtő edények megfelelő időben történő kihelyezését.

2018 júliusában a Kormány felkérte a helyi önkormányzatokat, hogy 2018. október 15-ig mérjék fel, összesítsék és továbbítsák a Belügyminisztériumnak a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gázszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások igénybejelentését.

A Magyar Közlöny 2018. évi 186. számában (november 27.) hirdették ki a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtő-anyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Kormányhatározatot, melynek értelmében, Biriben 112 háztartás kap támogatást, összesen 1.344.000 forint összegben.

A Kormányhatározat 5. pontja értelmében a belügyminiszter a költségvetési támogatást a  támogatói okirat kiadását követő 15 napon belül egy összegben folyósítja a települési önkormányzatok számára az alábbi feltételekkel:

a) csak 2018. október 15-éig igénybejelentést tett háztartások részesülhetnek a támogatásból;

b) a támogatás nem használható fel a tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére, annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli;

c) vállalja, hogy szerződést köt a tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel, amelyben rögzítésre kerül, hogy az  érintett háztartásoknak legkésőbb 2019. december 15-éig biztosítja a tüzelőanyag átvételének lehetőségét;

d) a ténylegesen átvett tüzelőanyagok ellenértékét legkésőbb 2019. december 31-éig teljesíti a  vállalkozó részére.

 

Almási Katalin polgármester

A Gerinctorna 12 hónapon át havi 1 alkalommal kerül megszervezésre, mely egy közösségi egészségfejlesztő mozgásprogram az SZSZBMK-EFI Nagykállói Járás szervezésében.

A szakember mozgásterapeuta végzettséggel és magas szakértelemmel rendelkezik: Jurás Ágnes.

A program a Faluházban kerülne megszervezésre, keddenként 17 órától 18 óráig.

Minden tisztelt településen és más településről érkezőket is nagy szeretettel látunk és várunk. A program ingyenes minden résztvevő számára.

Ezúton is köszönjük a település vezetőségének, hogy támogatják a programunk megvalósítását a helyszín biztosításával.

Moravcsik-Kornyicki Ágota

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak

és Egyetemi Oktatókórház

    EFI vezető, Nagykálló

Biri Község Önkormányzata 2018-ban pályázatot hirdet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elnyerésére, melynek időtartama két egymást követő tanulmányi félév.

Tisztelt Birisiek!

Tájékoztatom, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Kormányhatározat 3. pontja értelmében a Kormány felkérte az érintett helyi önkormányzatokat, hogy mérjék fel, összesítsék és továbbítsák a Belügyminisztériumnak a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gázszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások igénybejelentését.

A Kormányhatározat értelmében háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be Biri Község Önkormányzatához, legkésőbb 2018. október 15. (hétfő) napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Tájékoztatom továbbá, hogy nem nyújthat be igénybejelentést az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült. Ennek megfelelően amennyiben Ön ebben az évben már 12.000 Ft összegű jóváírásban részesült, a mellékelt igénybejelentést ne nyújtsa be, mivel azt automatikusan vissza kell utasítanunk!

Ezen túlmenően a kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások sem jogosultak az igénybejelentésre.

Amennyiben Ön nem részesült jóváírásban és nem elektromos árammal fűt, úgy a mellékelt igénybejelentő nyilatkozatot hiánytalanul kitöltve és aláírva minél hamarabb juttassa el Tóth Marianna ügyintézőhöz!

Biri, 2018. augusztus 9.

 

 Almási Katalin

polgármester