A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Ezt a törekvést támogatva 2011 óta Önkormányzatunk is támogatja a felsőfokú tanulmányokat folytató birisi fiatalokat. Az elmúlt hat évben összesen 84 főt támogattak képviselőink, mindösszesen 4,2 millió forintot fordítva erre a szociális támogatási formára.

     Önkormányzatunk 2017-ben is pályázatot hirdet az ösztöndíj elnyerésére, melynek időtartama két egymást követő tanulmányi félév.

     A részletes pályázati kiírás a Községházán Tóth Marianna ügyintézőnél, valamint Biri Község honlapján lesz megtekinthető (www.biri.hu).

     Az „A” típusú pályázatra azok a biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű főiskolai/egyetemi, nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak 2017. november 7-ig, akik alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

     A „B” típusú pályázatraazok a biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű – a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett – pályázók jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

"A" típusú pályázati adatlap

"B" típusú pályázati adatlap