„Bezár” a TIGÁZ

     A szolgáltató váltással kapcsolatban az egyetemes szolgáltatásban ellátott felhasználóknak nincs teendője. A TIGÁZ Zrt. ügyfeleinek szolgáltatási szerződései az átadás időpontjában „automatikusan” megszűnnek, míg a FŐGÁZ Zrt.-vel a szerződés az átadás időpontjában a törvény erejénél fogva „automatikusan” létrejön, a felhasználók részéről új szerződés megkötésére nincs szükség. A felhasználók ellátása az átadás napjától a FŐGÁZ Zrt. részéről a jogszabályokban és a FŐGÁZ egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában foglalt feltételekkel valósul meg.

     Az átadás-átvételei folyamat a szolgáltatás minőségét, zavartalanságát és folyamatosságát nem befolyásolja. A szolgáltatók szorosan együttműködnek a felhasználók szerződéseire vonatkozó adatok, információk átadásában, amelynek folyamata törvény által szabályozott.

     2016. október 1-jét követően az aktuális számlázással, ügyfélváltozással kapcsolatban a felhasználóknak a FŐGÁZ Zrt.-t kell keresniük, amelynek elérhetőségeiről a www.fogaz.hu oldalon tájékozódhatnak.

     A szolgáltató váltás folyamatáról, aktuális híreiről a TIGÁZ Zrt. tájékoztatása folyamatos a www.tigaz.hu honlapon, valamint megszokott elérhetőségein.