Tájékoztatjuk a T. Ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után!

 

Az ebösszeíró adatlapok beérkezésének határideje: 2022. augusztus 31.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a négy hónaposnál idősebb eb, csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebek kötelező jelölését a fenti határidőig elvégezni.

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeírást követően is köteles az önkormányzat felé bejelenteni valamennyi új eb beszerzését, valamint a korábban bejelentett ebek adatiban bekövetkezett változásokat (eb elajándékozása, elpusztulása)!

 

Vonatkozó jogszabályok:

- az állatok védelméről és kíméletéről 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §

- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §

 

Kitöltési Útmutató

 

Az 1. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.

A 2. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

A 3. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.

A 4. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.

Az 5. Egyéb adatok pontjábana veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.

Ha elveszett az okmány: az okmányszáma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.

Ha nincs okmány(nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállat-útlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljönbeírásra.