A díszpolgári cím elsősorban erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét és háláját fejezi ki a kitüntetett személynek.

A díszpolgári címet általában az nyerheti el, aki a közösség érdekében kifejtett tevé-kenységével, magatartásával eredményesen elősegítette a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, illetőleg a politikai, gazdasági, kulturális és sportélet terüle-tén a település rangjának emelése, hírnevének növelése érdekében jelentős tevékeny-séget fejtett ki.

2015. október 15-én lépett hatályba a díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről szóló 9/2015. (X.15.) önkormányzati rendeletünk, mellyel lehetőséget teremtettünk arra, hogy elismerésben részesítsük azokat a szemé-lyeket, akik Biri község fejlesztése terén végzett kiemelkedő munkájukkal a települé-sen elismerést szereztek, és ezzel hozzájárultak Biri község jó hírnevének öregbítéséhez.

A 2021. október 28-i ülésen a képviselő-testület Kovács Józsefnét a közoktatás, Kozma Andrásnét pedig az egészségügy területen végzett munkásságára tekintettel választotta díszpolgárrá.

 

A díszpolgári cím elsősorban erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét és háláját fejezi ki a kitüntetett személynek.

A díszpolgári címet általában az nyerheti el, aki a közösség érdekében kifejtett tevé-kenységével, magatartásával eredményesen elősegítette a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, illetőleg a politikai, gazdasági, kulturális és sportélet terüle-tén a település rangjának emelése, hírnevének növelése érdekében jelentős tevékeny-séget fejtett ki.

2015. október 15-én lépett hatályba a díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről szóló 9/2015. (X.15.) önkormányzati rendeletünk, mellyel lehetőséget teremtettünk arra, hogy elismerésben részesítsük azokat a szemé-lyeket, akik Biri község fejlesztése terén végzett kiemelkedő munkájukkal a települé-sen elismerést szereztek, és ezzel hozzájárultak Biri község jó hírnevének öregbítéséhez.

A 2020. október 29-i ülésen a képviselő-testület Molnár László alpolgármester és Vasas László alpolgármester javaslata alapján Vasas Györgyöt a közéleti munkássága, Vasas Lászlónét pedig a szakmai munkásságára tekintettel választotta díszpolgárrá.

   

A díszpolgári cím elsősorban erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét és háláját fejezi ki a kitüntetett személynek.

A díszpolgári címet általában az nyerheti el, aki a közösség érdekében kifejtett tevé-kenységével, magatartásával eredményesen elősegítette a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, illetőleg a politikai, gazdasági, kulturális és sportélet terüle-tén a település rangjának emelése, hírnevének növelése érdekében jelentős tevékeny-séget fejtett ki.

2015. október 15-én lépett hatályba a díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről szóló 9/2015. (X.15.) önkormányzati rendeletünk, mellyel lehetőséget teremtettünk arra, hogy elismerésben részesítsük azokat a szemé-lyeket, akik Biri község fejlesztése terén végzett kiemelkedő munkájukkal a települé-sen elismerést szereztek, és ezzel hozzájárultak Biri község jó hírnevének öregbítéséhez.

A decemberi ülésen – Almási Katalin polgármester javaslata alapján – a képviselő-testület megválasztotta ez évi díszpolgárjainkat: Márton Józsefnét a köznevelés, dr. Vonza Tibort pedig a település egészségügyének területen kifejtett kimagasló tevékenységére tekintettel.

 

A díszpolgári cím elsősorban erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét és háláját fejezi ki a kitüntetett személynek.

A díszpolgári címet általában az nyerheti el, aki a közösség érdekében kifejtett tevé-kenységével, magatartásával eredményesen elősegítette a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, illetőleg a politikai, gazdasági, kulturális és sportélet terüle-tén a település rangjának emelése, hírnevének növelése érdekében jelentős tevékeny-séget fejtett ki.

2015. október 15-én lépett hatályba a díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről szóló 9/2015. (X.15.) önkormányzati rendeletünk, mellyel lehetőséget teremtettünk arra, hogy elismerésben részesítsük azokat a szemé-lyeket, akik Biri község fejlesztése terén végzett kiemelkedő munkájukkal a települé-sen elismerést szereztek, és ezzel hozzájárultak Biri község jó hírnevének öregbítéséhez.

Idén Varga Györgyné és dr. Vonza András Úrnak szavazta meg a képviselő testület ezt a címet.

 

 
 

     A képviselő-testület 2016. december 14-i ülésén díszpolgári címet adományozott Farkas Istvánnénak és Dr. Simon Miklósnak.

 

 

     Farkas Istvánné – sajnálatos balesete miatt – nem tudott részt venni az átadó ünnepségen, őt otthonában köszöntötte Vasas László alpolgármester és Dr. Gyirán Zoltán jegyző.

 

 

     A 2016. december 21-i Mindenki Karácsonya ünnepség záró aktusaként Almási Katalin polgármester adta át a díszoklevelet és plakettet Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselőnek.

 

     A testület döntése értelmében tehát ismét egy helyi-, valamint egy nem helyi lakos részesült a „Biri Község Díszpolgára” címben.

A díszpolgári cím elsősorban erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét és háláját fejezi ki a kitüntetett személynek.

A díszpolgári címet általában az nyerheti el, aki a közösség érdekében kifejtett tevé-kenységével, magatartásával eredményesen elősegítette a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását, illetőleg a politikai, gazdasági, kulturális és sportélet terüle-tén a település rangjának emelése, hírnevének növelése érdekében jelentős tevékeny-séget fejtett ki.

2015. október 15-én lépett hatályba a díszpolgárságról és a díszpolgári cím viselé-séről szóló 9/2015. (X.15.) önkormányzati rendeletünk, mellyel lehetőséget teremtettünk arra, hogy elismerésben részesítsük azokat a szemé-lyeket, akik Biri község fejlesztése terén végzett kiemelkedő munkájukkal a települé-sen elismerést szereztek, és ezzel hozzájárultak Biri község jó hírnevének öregbítéséhez.

Idén Bohács Györgyné és Vitai László apát Úrnak szavazta meg a képviselő testület ezt a címet.

A 2015. október közepétől hatályos rendelet értelmében Biri Község Önkormányzata „Biri Község Díszpolgára” kitüntetést alapított azon természetes személyek munkásságának elismeréséül, akik a község fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedtek, munkásságukkal, alkotásaikkal elismerést szereztek a településnek.