Anyakönyvi igazgatás

 • anyakönyvek hitelesítése, a születési, házassági és halotti anyakönyvek vezetése, ASZA számítógépes rendszeren történő vezetése, okiratok kiadása,
 • értesítések küldése, a születési, házassági és a halotti anyakönyvbe bejegyzett adatokról,
 • alap és utólagos bejegyzésekről, valamint kijavításokból eredő adatváltozások átvezetése a nyilvántartáson,
 • családi helyzet megváltoztatását tartalmazó okirat kiadása,
 • névváltoztatással kapcsolatos feladatok ellátása,
 • honosítás/visszahonosítás, (állampolgársági, névmódosítási kérelmek továbbítása),
 • hazai anyakönyvezés iránti kérelem felterjesztése,
 • az állampolgárság megszerzésével kapcsolatos adatszolgáltatás teljesítése,
 • közreműködés házasságkötésnél,
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok, jegyzőkönyvek felvétele,
 • anyakönyvi kivonatok, értesítések, másolatok kiadása stb.,
 • statisztikai adatszolgáltatások

Szociális igazgatás

 • szociális igazgatási feladatok: pénzbeli és természetbeni ellátások (települési támogatás),
 • PTR-ben települési- és rendszeres gyermekvédelmi támogatások rögzítése,
 • az ellátások évenkénti, illetve szükség szerinti felülvizsgálata,
 • statisztikai adatszolgáltatások

Közfoglalkoztatás

 • közfoglalkoztatás megszervezése: pályázatok elkészítése,
 • munkaerőigény benyújtása, munkaszerződések elkészítése, továbbítása,
 • foglalkoztatás-egészségügy, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás megszervezése,
 • a közfoglalkoztatásra felhasznált támogatás elszámolása,

Hagyaték

 • hagyaték,
 • hirdetmények intézése,
 • iktatás,
 • irattározás,
 • jegyzőkönyv-vezetés- és készítés bizottsági és testületi üléseken,
 • közgyógyellátás,
 • népesség-nyilvántartás,
 • nyilvántartások vezetése,
 • postázás,
 • szabadság-nyilvántartás.

Letölthető dokumentumok: