5/2006. (VI.15.) önkormányzati rendelete a település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról