Biri Község Önkormányzatának 2023. ÉVI ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE letölthető pdf formátumban: letöltés

Hideg és fagyveszély, szigeteljék a vízmérő aknákat és a fedlapokat

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. felhívja Tisztelt Felhasználói figyelmét, hogy cselekedjenek időben, és kerüljék el a hideg hatására bekövetkező vízmérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező, magasabb vízdíjszámlának a költségeit. A hatályos jogszabályok szerint ugyanis az elfolyt vizet, a mérőcsere költségeit, valamint a vízmérőt a felhasználóknak kell megfizetnie, mivel a törvény előírja, hogy kötelesek a vízmérő fagy elleni, megfelelő védelméről gondoskodni.

Mit tegyenek felhasználóink, hogy elkerüljék a hideg okozta jelentős károkat és vízveszteségeket?

 • Mindig a vízmérőakna födémet és a fedlapot szigeteljék, ne magát a vízmérőt.
 • A szigetelőanyag kiválasztásánál alapvető szempont, hogy nedvesség hatására ne veszítsen a szigetelőképességéből.
 • Például az átnedvesedett ruha, paplan, régi kabát a szigetelő hatásának kb. 80%-át is elveszítheti!
 • Magyarország területén az 5 cm vastag hungarocell szigetelés már megfelelő védelmet tud nyújtani. Ez egyrészt pénztárcabarát, egyszeri befektetéssel több évtizedre szól, másrészt magának a vízmérőnek a cseréjét, esetleges javítását és leolvasását sem akadályozza.
 • A pincében és a zárt helyen lévő vízmérők, vízvezetékek esetén ellenőrizzék a pinceablak épségét, szigetelését, és tartsák az ablakot zárva.
 • Javasoljuk, hogy a hideg beálltáig rendszeresen ellenőrizzék nincs-e víz az aknában, és a fedlap is jól le van-e szigetelve és zárva.
 • Szigeteljék, vagy ennek hiányában időben víztelenítsék a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékeket is.

Mi a teendő a nem lakott épületek esetében?

 • A télen nem használt ingatlanokat víztelenítsék. Nyissák meg a kerti csapot, majd zárják el a téli elzárót.
 • Az aknát ott is szigeteljék, mivel a vízmérőben a víztelenítést követően is maradhat víz.
 • A fagycsap meghibásodása esetén gondoskodjanak annak soron kívüli cseréjéről.
 • A kerti csap lezárását körültekintően végezzék, ügyeljenek a fagycsap teljes elzárására!

Amennyiben megteszik a szükséges óvintézkedéseket, a hideg és a fagy felengedtével is ép és jól működő vízmérőkkel fognak az aknákban/pincékben találkozni.

Bővebben: www.nyirsegviz.hu.

Az Ön Víziközmű-szolgáltatója

       a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Biri Község Önkormányzata 2022-ben pályázatot hirdet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elnyerésére, melynek időtartama két egymást követő tanulmányi félév.

 

Az „A” típusú pályázatra azok a biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű főiskolai/egyetemi, nappali tagozatos hallgatók pályázhatnak

2022. november 3-ig,

akik alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A szociális tűzifa támogatás igénylése

Tájékoztatom, hogy a szociális célú tűzifa-támogatásra irányuló kérelmét személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatja be.

személyes benyújtáskor személyi igazolványát, lakcímkártyáját, meghatalmazott esetén az eredeti meghatalmazást – szíveskedjen magával hozni.

A meghatalmazásban a kérelmező és a meghatalmazott személy, illetve a két tanú személyi igazolvány száma és pontos lakcíme is szerepeljen!

A kérelemhez minden esetben KÖTELEZŐ mellékelni a jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, bizonylatokat.

Egy lakcímre csak egy kérelmezőnek állapítható meg támogatás.

A kérelem nyomtatvány a Hivatalban kérhető, illetve letölthető a biri.hu weboldalon is.

Ügyfélfogadás:

 • helye: 4235 Biri, Kossuth út 4. - Községháza
 • ideje: hétfő-csütörtök: 8:00-16:00 óráig; péntek 8:00-13:30 óráig

Benyújtási határidő: 2022. november 15.

 

Kelt.: Biri, 2022. 10. 03.

Dr. Gyirán Zoltán s.k.

Jegyző

A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra. 

Önkormányzatunk feladata az adatgyűjtés, és annak rögzítése a megfelelő információs rendszerben. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nyilatkozatuk nem számít tüzelőanyag igénylésnek, csak tájékozódás jellegű, nem jelent későbbi automatikus támogatást! 

Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás (széntüzelésre alkalmas fűtőberendezés), úgy várható felhasználási igényét jelezze

2022. szeptember 29-én 16:00 óráig hivatalunk felé a mellékelt nyomtatvány kitöltésével és leadásával. 

Az igényfelmérő lap letölthető itt: IGÉNYLŐLAP

Egy háztartásból csak egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személynek az adott ingatlan állandó vagy tartózkodási lakhelye.

Tisztelettel:

Dr. Gyirán Zoltán

jegyző

Tisztelt Ebtartó! 

Biri Község Önkormányzataaz állatok védelméről, és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján az önkormányzati ebrendészeti feladatok ellátása céljából, az állat tartója és más személyek jogainak, személyi biztonságának és tulajdonának védelme,  valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásai miatt, a jogszabályban meghatározott adattartalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor határidőben köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

/adatlap letölthető/