PROJEKT LEÍRÁSA:

 

Biri Község Önkormányzata 2021.01.29-én pályázatot nyújtott be a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című, TOP-2.1.3-16 azonosítószámú pályázati kiírásáraBiri község bel- és csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztésecímmel.A TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00054 azonosítószámú projekt 2021.06.17-én támogatói döntésben részesült.

A 2021. július 19-i támogatási szerződéskötést követően megvalósítási szakaszban lépett. A projekt elszámolható összköltségének támogatási intenzitása 100 %-os lesz, így a támogatási összeg: 69 955 896 Ft.

 Biri Község Önkormányzat

MFP-SZLOSZL/2022 – Szolgálati lakás és

orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése – 2022

Szolgálati lakás felújítása a Mező utcában

 

Projektazonosító:                   3347121076

Támogatás összege:                39.988.749 Ft

Támogatás intenzitása:          100%

Támogatott intézmény:          Biri Község Önkormányzat

 

 

Biri Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretén belül meghirdetett, MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú, Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése – 2022 című felhívásra támogatási kérelmét 2022.02.10-én nyújtotta be.

Biri Község Önkormányzata

MFP-ÖTIF/2021 - Önkormányzati temetők

infrastrukturális fejlesztése – 2021

Biri község temetőjének infrastrukturális fejlesztése

 

Projektazonosító:                   3282720187

Támogatás összege:                4.997.721 Ft

Támogatás intenzitása:          100%

Támogatott intézmény:         Biri Község Önkormányzata

 

Biri Község Önkormányzata

MFP-OJKJF/2021 – Óvodai játszóudvar

és közterületi játszótér fejlesztése – 2021

Biri község közterületi játszóterének korszerűsítése

 

Projektazonosító:                   3282695467

Támogatás összege:                4.995.010 Ft

Támogatás intenzitása:          100%

Támogatott intézmény:         Biri Község Önkormányzata

 

Biri Község folyamatos fejlesztése az önkormányzat alapvető célja, ennek egyik fontos alappillére a község temetőjében egy urnafal és hozzá tartozó koszorútér kialakítása.

Különösen fontos ez az itt élő generációk szempontjából, hogy a szeretteiket megfelelő környezetben tudják kegyelettel eltemetni és minél egyszerűbben gondozni a temetkezési helyeket.

Petőfi Sándor utcai temetőnkben található  új urnafalunk, ami a ravatalozón kívül található, lehetőséget teremt a hamvasztásos temetésre amire nagy igény van községünkben Településünkön is a hagyományos, koporsós temetési szokás mellett egyre inkább a hamvasztásos, urnás temetkezési forma válik gyakoribbá.

Biri Község folyamatos infrastruktúrális fejlesztése a településvezetés alapvető célja, ennek egyik fontos pillére volt, Biri Község Önkormányzati épületének, polgármesteri hivatalának felújítása.

A fejlesztéssel érintett beruházási projekt célja községünk középületének felújítása a 4235 Biri, Kossuth Lajos Út 4. szám alatti ingatlan külső - belső renoválása volt. Biri Község Önkormányzatának középület felújítási programja, melyet a Magyar Falu Program keretein belül az MFP-FHF/2020 „Faluházak felújítása című alprogramnak köszönhetően valósíthattunk meg.

Községünk a 14.989.617 forint vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően 2021. július 2-val lezárult önkormányzati épület felújítási projektjének kivitelezésének köszönhetően önkormányzati épületünk büszkén kiemelkedik megújult állapotával Biri Község központjában, ezzel méltó módon bemutatva a fejlődő község településképét.

A megvalósult beruházás közvetlen célja a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű kulturált, biztonságos hozzáférés elősegítése és a közszolgáltatásokat kiszolgáló alapinfrastruktúra megújítása a lakosság érdekében, továbbiakban Biri Község önkormányzati épületének beltéri renoválása és festése, a külső homlokzat hibáinak javítása, színezése.  Az ingatlan beltéri átfogó festési munkálatai 435 m2-en valósultak meg, a lábazat és homlokzat javítása és színezése 650 m2-en került kivitelezésre.

A bejárati és beltéri lépcsők felújításával biztosítottá vált a településünk lakosságának és a kisgyermekes anyákat, időseket naponta fogadó önkormányzati épület közcélú infrastruktúra elérhetőségének biztosítása érdekében történt felújításával.

  

 

Biri Község Önkormányzata az illegális hulladéklerakók felszámolásáért!

Biri Község Önkormányzata, a „Tisztítsuk meg az Országot!” I. ütemében a Belügyminisztérium, mint Támogató és az ITM (Innovációs és Technológiai Minisztérium) meghirdetett pályázati lehetőségnek köszönhetően, hárommillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Biri Község településén az illegális hulladéklerakók száma bel- és külterületen egyaránt jelentős. Ezek felszámolásáért évek óta küzdünk, de véglegesen megszüntetni ez idáig nem sikerült. A fenti pályázat keretében, illegális hulladéklerakók felszámolására három önkormányzati tulajdonú ingatlanon kerülhetett sor.