Biri Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében támogatási kérelmet nyújtott be az MFP-ÖTU/2019 „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” elnevezésű alprogramra.

A támogatás elnyerése révén a Szabadság utca érintett szakaszán közel 400 m-es útburkolat felújítása megtörtént. Az utcában élő lakosság és az útszakaszt napi szinten használó közlekedők nagy örömére. A felújított útszakasz esetében olyan technológiát kívánunkalkalmazni, amely hosszú távon biztosítja az újabb felújítás nélküli fenntartást.

A község önkormányzatának mind ezen támogatás révén megvalósult projekt, mind egyéb intézkedéseiben hosszú távú célja, hogy Birit társadalmai és gazdasági szempontból egyaránt élhető közösséggé formálja. Az infrastruktúra fejlesztése nélkül nem valósítható meg az önkormányzat hosszú távú célja, hogy megállítsa a településről történő elvándorlást, felélénkítse a helyi gazdasági folyamatokat, és olyan vonzó faluképet alakítson ki, amely egyaránt jelent megtartó erőt a lakosság számára és vonzerőt – a veszélyhelyzet elmúlásával – az ideköltözni szándékozók, vagy éppen ide látogató turisták számára.

Biri Község Önkormányzata 2020.-ban a Magyar Falu Program keretein belül kiírásra került MFP-AEE/2020 „Orvosi eszköz” című pályázatán sikeres elbírálást követően vissza nem térítendő támogatásban részesült, a községünk egészségügyi alapellátásának fejlesztése érdekében.

A 2.388.098 forint összegű támogatás, kimagasló fejlődési lehetőséget biztosított Biri Község egészségügyi alap ellátásának fejlesztésében. A COVID-19 világjárvánnyá minősítését követő vészhelyzet kialakulása rávilágított az eszközhiány csökkentésének fontosságára, a helyi ellátás kiemelt szerepére.

Az egészségügyi ellátás fejlesztése elengedhetetlen feltétele annak, hogy a községünk teljes népessége számára javuljon a jó minőségű egészségügyi ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés. Ennek alapköve az alapellátás megerősítése, valamint a megelőzés, a népesség egészségi állapotának javítása az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.

A község folyamatos fejlesztése a városvezetés alapvető célja, ennek egyik fontos alappillére „Biri Község Önkormányzatának járda felújítási programja.” melyet a Magyar Falu Program keretein belül az MFP-BJA/2019 „Kistelepülések járda építési és felújítási támogatása ” című alprogramnak köszönhetően valósíthattunk meg.

Projektünkben a járdafelújítás 4235 Biri, Szabadság út 217 és 246 hrsz. szám közötti szakaszon került megvalósításra. Községünk a 4.999.295 forint vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően 2020. november 27.-vel lezárult járda építési kivitelezésével megfelelő minőségű, fenntartható és kiemelten fontos járda szakasz jött létre.

EFOP-1.5.3-16-2017-00041 számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében” című projektNagykálló Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel támogatást nyert „Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében” címmel.

 

Program időtartama: 2018.03.01 – 2020.12.31.

A projekt időtartama: 34 hónap

Támogatási összeg: 493 709 157,-Ft

Birire eső támogatási összeg: 31 970 000,-Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A kedvezményezett neve: Biri Község Önkormányzata

A projekt címe: Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása Biri településen

A szerződött támogatás összege: 99 167 300 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében Biri Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és fejlesztése történik meg a beavatkozást igénylő területeken. A településen visszatérő probléma, hogy nagyobb esőzések alkalmával a meglévő rendszer nem tudja a szükséges mértékben betölteni funkcióját, a földmedrű árkok részben feliszapolódtak, a nagyobb lejtésű szakaszokon kimosódtak, az érintett útszakaszokon gyakori az iszapelöntés, ami komoly károkat okoz az útban és veszélyezteti a közlekedést is.

Jelen fejlesztés során a Szabadság utcán, a Zrínyi Ilona utcán egyoldali vízelvezető rendszer épül, a Sport utcán egyoldali U mederelemes vízelvezető rendszer épül. A Vörös hadsereg – Bessenyei utcák kereszteződésében a Bessenyei irányából lecsorgó víz folyókával megvezetésre kerül és a települési csatornában surrantóval történik bevezetésre.

A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár csökkentése. A fejlesztés garantálja csapadékvíz biztonságos elvezetését melynek eredményeként megszűnnek a szükségszerű kárelhárítási munkálatok, ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező anyagi kárral sem kell a továbbiakban számolni. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése és a megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója.

 

A Terület- és Településfejlesztés Operatív Program keretében Biri Község Önkormányzata100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült

 

A projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00049

 

A projekt megvalósításának befejezése: 2018.12.31.