Az EFOP-1.5.3-16-2017-00041 számú, 493 709 157,-Ft támogatási összegű projekt célja a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása; a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságára való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése; a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése; a vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása; a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

 

A konzorciumot magában foglaló 7 településen – Nagykálló, Biri, Bököny, Geszteréd, Kisléta, Vállaj, Fábiánháza – 24 hónap során a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítésére szakmai workshopok, állásbörzék kerültek megrendezésre. A lakosság foglalkoztathatóságát, munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segítette. A helyi kisközösségek szerepét generációs programokkal, családi napokkal, sport-rendezvényekkel, ifjúsági klubok létrehozásával kívánta támogatni a projekt. Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, képzések kerültek megszervezésre. A projekt a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének illetve, a vidék megtartó képességének megerősítését kívánja elősegíteni, melynek érdekében tartalmas kulturális programok, zenei rendezvények, egészségnapok kerültek megrendezésre.

Biriben a projektmegvalósítás során az alábbi programok zajlottak le 2018-as, 2019-es és 2020-as években.

2 fő mentor és 1 fő ügyviteli titkár alkalmazása továbbfoglalkoztatással. Cérnaklubok (24 alkalommal) és Művészklubok (48 alkalommal); eszközbeszerzések a klubok működéséhez. Egészségnap (egészségügyi szűrésekkel, egészségmegtartást célzó előadással, tudatos életmódhoz használt alapanyagokból ételek és italok bemutatása és kóstolása). Képzések és tréningek tartása (Élelmiszer- vegyi árú eladó képzés, Konyhai kisegítő képzés, konfliktuskezelési tréning, Első lépések a digitális világba – IKER1, Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER2, Önismeret-fejlesztő foglalkozás, Kulcsképességfejlesztő csoportfoglalkozás). Szüreti felvonulás, majális rendezvény.