MŰSZAKI MEGOLDÁS:

Biri Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00054 azonosító pályázat keretein belül a következő tevékenységeket valósította meg:

A tervezett fejlesztés a település belterületén található Biri 307/5, 269, 283, 250, 255, 270, 271, 490, 0265/2 helyrajzi számok alatt valósul meg. A tervezett fejlesztés az alábbi tevékenységeket tartalmazza:, a Fő út FCS-1-0 jelű új mederelemmel burkolt szikkasztó árok 128 m-en,, Biri(VII/5.)-folyás földmedrű elvezető árok mederkotrása, meder rendezése 1426 m hosszan, és a Rákóczi utca RCS-1-0 jelű új mederelemmel burkolt szikkasztó árok 291 m hosszan. A megépítésre kerülő és rekonstrukción áteső csapadékvíz szikkasztó árkok a kidolgozandó engedélyes és kiviteli terveknek megfelelően kerülnek megvalósításra. A (Biri(VII/5.)-folyás) földmedrű csapadékvíz elvezető csatornában mederkotrás és mederrendezés szükséges. A megfelelő kapacitás biztosításával rézsűsen valósulnak meg. A gazdaságosabb kialakítás érdekében a belterületi utcákban burkolt szikkasztó árkok kiépítése valósul meg, tereprendezett, füvesített kivitelben, átereszek kiépítése nélkül. Ennek megfelelően a víz elvezetésre nem kerül, a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendeletben előírt jogszabályi előírásoknak megfelelően a vizek helyben tartását valósítjuk meg, rendezett, szakszerűen kialakított módon, méretezett szikkasztóárkok kialakításával.

 

 

RÉSZTVEVŐK:

 

Kedvezményezett: Biri Község Önkormányzata

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága

Projektmenedzsment: Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő Nonprofit Kft. (4254 Nyíradony, Kossuth u. 2.)

Műszaki ellenőr: Tenderterv Kft. (4030 Debrecen, Óvoda utca 2.)

Kivitelező: Nyír-Alpin Zrt. (4033 Debrecen, Veres Péter utca 143/A)

 

HÍREK:

2023.02.21 – Az alapinfrastruktúra fejlesztés meghaladta az 39%-os készültségi fokot

2022.12.13. – Aláírásra került a kivitelezési szerződés

A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként aláírta az Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel, a Nyír-Alpin Kft-vel a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést.

2022.09.07-én megjelent a közbeszerzési eljárás hirdetménye

2022.07.06. – Végleges létesítési engedély

Az engedélyes tervdokumentáció elkészítése után az engedélyezési eljárás sikeres lezárult.

KAPCSOLAT:

Ha kérdése van, akár a fejlesztésekkel általában, akár magával a belvíz elvezetési fejlesztés kivitelezési munkálatokkal kapcsolatban, kérjük, keressen minket bizalommal!

 

 

GALÉRIA:

Fejlesztés előtti állapot 1 2 3 4

Kivitelezés folyamata