A „B” típusú pályázatra azok a biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű – a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett – pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

A Képviselő-testület 43/2022. (IX.15.) képviselő-testületi határozatában rögzítette, hogy hátrányos szociális helyzetű az a pályázó, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft) nem haladja meg.

 

A Testület a beérkezett pályázatokat a 2022. december 1-i ülésén bírálja el.

Biri, 2022. október 3.

P.H.

Dr. Gyirán Zoltán s.k.

jegyző

A hirdetményt pdf formátumban is letöltheti a szövegre kattintva.