A szociális tűzifa támogatás igénylése

Tájékoztatom, hogy a szociális célú tűzifa-támogatásra irányuló kérelmét személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatja be.

személyes benyújtáskor személyi igazolványát, lakcímkártyáját, meghatalmazott esetén az eredeti meghatalmazást – szíveskedjen magával hozni.

A meghatalmazásban a kérelmező és a meghatalmazott személy, illetve a két tanú személyi igazolvány száma és pontos lakcíme is szerepeljen!

A kérelemhez minden esetben KÖTELEZŐ mellékelni a jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, bizonylatokat.

Egy lakcímre csak egy kérelmezőnek állapítható meg támogatás.

A kérelem nyomtatvány a Hivatalban kérhető, illetve letölthető a biri.hu weboldalon is.

Ügyfélfogadás:

  • helye: 4235 Biri, Kossuth út 4. - Községháza
  • ideje: hétfő-csütörtök: 8:00-16:00 óráig; péntek 8:00-13:30 óráig

Benyújtási határidő: 2022. november 15.

 

Kelt.: Biri, 2022. 10. 03.

Dr. Gyirán Zoltán s.k.

Jegyző