A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra. 

Önkormányzatunk feladata az adatgyűjtés, és annak rögzítése a megfelelő információs rendszerben. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nyilatkozatuk nem számít tüzelőanyag igénylésnek, csak tájékozódás jellegű, nem jelent későbbi automatikus támogatást! 

Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás (széntüzelésre alkalmas fűtőberendezés), úgy várható felhasználási igényét jelezze

2022. szeptember 29-én 16:00 óráig hivatalunk felé a mellékelt nyomtatvány kitöltésével és leadásával. 

Az igényfelmérő lap letölthető itt: IGÉNYLŐLAP

Egy háztartásból csak egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személynek az adott ingatlan állandó vagy tartózkodási lakhelye.

Tisztelettel:

Dr. Gyirán Zoltán

jegyző